Beregn betaling

Her kan du beregne din egenbetaling for en plads i dagtilbud og SFO i Vejen Kommune. Ønsker du plads i anden kommune, bedes du kontakte pladsanvisningen for beregning. Det forudsætter, at du bor i Vejen Kommune.
 
Den personlige indkomst er bruttoindkomst fratrukket ATP og AM-bidrag og evt. pensionsindbetaling. Angiv husstandens årlige personlige indkomst. Den øvre indkomstgrænse for økonomisk fripladstilskud er 601.200 kr. i 2023. Enlige forsørgere får et ekstra fradrag i indkomsten på kr. 67.719 årligt, hvis de søger som enlig. Der foretages månedlig kontrol i forhold til indkomst indberettet til SKAT. Udsving over 5 trin på fripladsskalaen medfører genberegning. Når årsopgørelsen foreligger hos SKAT, vil beregningsgrundlaget blive korrigeret og endelig årsomberegning foretaget. Indtast antallet af hjemmeboende børn under 18 år ved beregning af økonomisk fripladstilskud.