Velkommen til Digital Pladsanvisning i Vejen Kommune


Her kan du få plads til dit barn, ændre/udmelde og søge økonomisk friplads, se dine opkrævninger og kontaktoplysninger. For mere information gå til Pladsanvisningen
Start med at logge ind.

Dagpleje

I Vejen Kommune tilbyder vi kommunal dagpleje fra barnet er 26 uger og til barnet er 2 år og 9 måneder. Du kan skrive dig op på ventelisten ved at KLIKKE PÅ DAGPLEJE, VUGGESTUE & BØRNEHAVE øverst.

Vuggestue (integreret institution) & Børnehave

Ønsker du en plads til dit barn i en vuggestue eller en børnehave, kan du skrive barnet på ventelisten ved at KLIKKE PÅ DAGPLEJE, VUGGESTUE & BØRNEHAVE øverst. Bliver dit barn optaget i vuggestue, bliver dit barn automatisk overflyttet til børnehavedelen, når barnet er fyldt 2 år og 9 måneder.

Takstkategori

Alle pladser er fuldtidspladser. Åbningstiden er fra kl. 6:15 - 17:00 (16:00). I nogle integrerede institutioner kan der tilkøbes udvidet åbningstid. Kontakt institutionen eller pladsanvisningen ved behov. Dagplejen har tilpasset åbningstid inden for en ugentlig åbningstid på 48 timer.

Barselsplads

En barselsplads på 30 timer kan søges, hvis du har ret til barsel efter barselsloven. Ansøgning skal laves løbende måned + 2 måneder før pladsen ønskes. Se borger.dk

Førskole/SFO

Førskole og SFO kan du skrive op til ved at KLIKKE på fanen FØRSKOLE/SFO. Du kan kun tilmelde dig 1 forhold ad gangen og skal afvente godkendelse af Pladsanvisningen, før du kan lave en ny opskrivning.

Økonomisk friplads

Ønsker du at søge økonomisk fripladstilskud, kan du klikke på linket under MIN SIDE. Bevilling ydes fra efterfølgende måned ansøgningen er modtaget.