Velkommen til Digital Pladsanvisning i Vejen Kommune


Her kan du få plads til dit barn, ændre/udmelde og søge økonomisk friplads, se dine opkrævninger og kontaktoplysninger. Start med at logge på med NEM-ID.

Dagpleje

I Vejen Kommune tilbyder vi kommunal dagpleje fra barnet er 26 uger og til barnet er 2 år og 9 måneder. Du kan skrive dig op på ventelisten ved at KLIKKE PÅ DAGPLEJE øverst.

Vuggestue

Ønsker du en vuggestueplads til dit barn, skal du booke en plads i en aldersintegreret institution. Når barnet har alderen til børnehave, overgår det automatisk til denne gruppe i institutionen, hvis du har booket hele perioden. Klik her for at gå til BOOKING

Takstkategori

Når du booker en plads er det en fuldtidsplads. Åbningstiden er fra kl. 6:15 - 17:00(16:00). I aldersintegrerede institutioner kan der tilkøbes udvidet åbningstid. Gå til "Jeg vil ændre modul på mit barns pasning" nederst på siden, når du er logget ind.

Barselsplads

En barselsplads på 30 timer kan søges, hvis man har ret til barsel efter barselsloven. Ansøgning skal laves løbende måned + 2 måneder før pladsen ønskes. Se borger.dk

Børnehave

Måneden efter barnet er fyldt 2 år og 9 måneder kan barnet starte i børnehave. En børnehaveplads skal du selv booke fra barnet har fået et cpr.nr. Du kan BOOKE PLADS ved at KLIKKE her BOOKING

Førskole/SFO

Førskole og SFO kan du skrive op til ved at KLIKKE på fanen FØRSKOLE/SFO. Du kan kun tilmelde dig 1 forhold ad gangen.

Økonomisk friplads

Ønsker du at søge økonomisk fripladstilskud, kan du klikke på linket under MIN SIDE. Bevilling ydes fra efterfølgende måned ansøgningen er modtaget.